]]>

 • Latest Post
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور samsat مدل samsat_hd_1400_mini بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور samsat مدل samsat_hd_1400_mini_super...
DR.DISH   بحث و بررسی تخصصی مدلهای جدید univa از کمپانی مدیا استار
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_I4040 بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_I2020 بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_ 3G بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_ I30 بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل + icone_ I30 بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_ I50 بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل + icone_ I50 بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_ I3030_IP بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_I3030 بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_I3030_PLUS بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_VOGUE بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_VOGUE_ONE_MULTISTREAM ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_VOGUE_PRO بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_VOGUE_PRO بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_VOGUE_PRO_MULTISTREAM...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_I3030 Pro بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_I3030_IP_PLUS بتاريخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_ROCK بتاريخ 22-09-2018
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_I10_PLUS بتاريخ 22-09-2018
DR.DISH   Yahsat پایگاه جدید کانالهای پارسی زبان
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور استارست مدل sr_2500hd ورژن v209 بتاریخ...
baran   نرم افزار جدید و رسمی رسیور استارست مدل sr_3025hd ورژن v209 بتاریخ...

انجمن: تالار رسیورها

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 1. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1,018
  • نوشته ها: 1,153

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 24

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 832
   • نوشته ها: 873

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 39

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  4. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 8

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  5. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 37
   • نوشته ها: 47

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  6. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 14

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  7. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 31

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  8. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 38
   • نوشته ها: 38

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 2. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1
  • نوشته ها: 1

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

 3. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 2

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

 4. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 94
  • نوشته ها: 196

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 19

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 92

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 66

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 5. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 95
  • نوشته ها: 136

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 25

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 78
   • نوشته ها: 107

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 6. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 80
  • نوشته ها: 128

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 19

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  4. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 7

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  5. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   XCRUISER.XDSR400HDNAND.v2.11.7... برو به آخرین پست

   توسط

   09-17-2013, 09:28 PM

   عملیات انجمن:

  6. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  7. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   XCRUISER.XDSR600HD.v2.11.70.20... برو به آخرین پست

   توسط

   09-17-2013, 09:43 PM

   عملیات انجمن:

  8. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز

   عملیات انجمن:

  9. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 35
   • نوشته ها: 49

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 7. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 352
  • نوشته ها: 555

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 23

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 46

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   تاپیک نرم افزارهای... برو به آخرین پست

   توسط

   08-08-2016, 02:52 PM

   عملیات انجمن:

  4. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 52
   • نوشته ها: 111

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  5. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 188
   • نوشته ها: 215

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  6. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 19

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  7. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 43

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 8. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 641
  • نوشته ها: 1,711

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 74

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 14

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 93
   • نوشته ها: 596

   آخرين نوشته:

   نرم افزار رسمی StarMax A100... برو به آخرین پست

   توسط

   08-25-2018, 12:34 AM

   عملیات انجمن:

  4. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 70

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  5. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 57
   • نوشته ها: 185

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  6. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 164

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  7. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 65
   • نوشته ها: 92

   آخرين نوشته:

   نرم افزار رسمی StarMax X20... برو به آخرین پست

   توسط

   06-20-2018, 11:48 PM

   عملیات انجمن:

  8. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 37
   • نوشته ها: 58

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  9. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 56
   • نوشته ها: 85

   آخرين نوشته:

   نرم افزار رسمی +StarMax 1x1... برو به آخرین پست

   توسط

   02-25-2018, 05:02 PM

   عملیات انجمن:

  10. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 152
   • نوشته ها: 163

   آخرين نوشته:

   نرم افزار رسمی StarMax STM... برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2018, 05:11 PM

   عملیات انجمن:

 9. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 50
  • نوشته ها: 76

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

 10. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 16
  • نوشته ها: 17

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 15

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 11. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 14
  • نوشته ها: 26

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 21

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 12. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 604
  • نوشته ها: 937

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 40
   • نوشته ها: 103

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 171
   • نوشته ها: 247

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 15

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  4. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 13

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  5. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 48

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  6. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 36

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  7. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 27

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  8. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 6

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  9. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 28

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  10. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 9

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  11. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 10

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  12. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  13. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 18

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  14. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 220
   • نوشته ها: 269

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 13. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 51
  • نوشته ها: 956

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

 14. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 651
  • نوشته ها: 791

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 67

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 14

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 59

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  4. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  5. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 15

   آخرين نوشته:

   معرفی رسیور UNIQ star SR-77HD برو به آخرین پست

   توسط

   08-21-2018, 09:47 PM

   عملیات انجمن:

 15. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 14
  • نوشته ها: 33

  آخرين نوشته:

  عملیات انجمن:

  1. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 15

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  2. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 16

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

  3. آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   عملیات انجمن:

 16. آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز

  عملیات انجمن:

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 1 مهمان)

© تمامی حقوق برای فروم باز محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد